Podgórska Poradnia Lekarska - Kraków, Podgórze

Analityka

Lp. Nazwa badania Cena Wynik (dni) Materiał
Hematologia, koagulologia
1 Morfologia (18 parametrów) 11,00 1 krew(EDTA)
2 Morfologia z rozmazem manualnym 20,00 1 krew(EDTA)
3 Retikulocyty 11,00 1 krew(EDTA)
4 Płytki krwi metodą manualną 10,00 1 krew na polokainę
5 OB 10,00 1 krew(cytrynian)
6 APTT 12,00 1 osocze cytrynianowe
7 Protrombina(INR) 12,00 1 osocze cytrynianowe
8 Fibrynogen 14,00 1 osocze cytrynianowe
9 Eozynofilia bezwzględna 20,00 2 krew(EDTA)
10 D-dimery (met.półilościowa) 65.00 1 osocze cytrynianowe
Badania moczu
11 Mocz-analiza ogólna 11,00 1 mocz
12 Mocz poranny/dobowy-glukoza 15,00 1 mocz
13 Mocz poranny/dobowy-białko 15,00 1 mocz
14 Mocz-liczba Addisa 20,00 1 mocz z 12 lub 24 h.
15 Mocz-mikroalbuminuria 30,00 1 mocz
16 Mocz poranny/do bowy: fosfor 11,00 1 mocz
17 Mocz poranny/ do bowy: wapń 11,00 1 mocz
18 Mocz poranny/ do bowy: mocznik 11,00 1 mocz
19 Mocz poranny do bowy: kreatynina 11,00 1 mocz
20 Moczporanny/do bowy: kwas moczowy 11,00 1 mocz
21 Mocz porann/do bowy: a-amylaza 11,00 1 mocz
22 Mocz poranny/do bowy: magnez 11,00 1 mocz
Chemia kliniczna
23 Albuminy 10,00 1 surowica
24 Białko całkowite 10,00 1 surowica
25 Proteinogram 25,00 7 surowica
26 Fosfataza alkaliczna-zasado wa 12,00 1 surowica
27 Fosfataza kwaśna 15,00 1 surowica
28 Fosfataza sterczowa 16,00 1 surowica
29 Glukoza we krwi 10,00 1 surowica
30 Krzywa cukrowa 2-pkt 24,00 1 surowica
31 Krzywa cukrowa 3-pkt 32,00 1 surowica
32 Bilirubina całkowita 10,00 1 surowica
33 ALAT, 10,00 1 surowica
34 ASPAT 10,00 1 surowica
35 Bilirubina bezpośrednia 15,00 1 surowica
36 Bilirubina pośrednia 15,00 1 surowica
37 Cholinoesteraza 10.00 1 surowica
38 GGTP 10,00 1 surowica
39 Cholesterol całkowity 18,00 1 surowica
40 Trójglicerydy(TG) 15,00 1 surowica
41 Lipidogram ( cholesterol, HDL, LDL, TG ) 32,00 1 surowica
42 Cholesterol, HDL 12,00 1 surowica
43 Cholesterol LDL, 18,00 1 surowica
44 Alfa-amylaza(diastaza) 12,00 1 surowica
45 LDH(dehydrogenaza mleczanowa) 16.00 1 surowica
46 Fosfor nieorganiczny 12,00 1 surowica
47 Wapń całkowity 12,00 1 surowica
48 Żelazo 15,00 1 surowica
49 TIBC(całkowita zdo lność wiązania żelaza) 15,00 1 surowica
50 Magnez 12,00 1 surowica
51 Sód 12,00 1 surowica
52 Potas 12,00 1 surowica
53 Chlorki 12,00 1 surowica
54 Mocznik 12,00 1 surowica
55 Kreatynina 12,00 1 surowica
56 Klirens kreatyniny endo gennej 12,00 1 surowica +mocz do bowy
57 Kwas moczowy 12,00 1 surowica
58 Miedź 60,00 12 surowica
59 Lit 25,00 4 surowica
60 Ołów 110,00 12 surowica
Serologia
61 CRP(białko ostrej fazy) 25,00 1 surowica
62 Latex (RF) 20,00 1 surowica
63 ASO 20,00 1 surowica
64 Odczyn Waaler-Rose 16,00 1 surowica
65 OWA-VDRL 20,00 1 surowica
66 FTA-ABS(swoisty odczyn w kier. kiły) 30,00 5 surowica
67 FTA (swoisty odczyn w kier. kiły) 30,00 5 surowica
68 TPHA (swoisty odczyn w kier. kiły) 30,00 5 surowica
69 Grupa krwi 35,00 2 krew pełna
70 Grupa krwi + karta grupy krwi 80,00 3 krew pełna
71 Pośredni test antyglobulinowy-Odczyn Coombsa 45,00 2 krew pełna
72 Bezpośradni test antyglobulinowy(BTA)     krew pełna
Diagnostyka chorób tarczycy
73 TSH III generacji 28,00 1 surowica
74 FT3 28,00 1 surowica
75 FT4 28,00 1 surowica
76 anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) 50,00 1 surowica
77 anty-TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 50,00 1 surowica
78 Tyreoglobulina (TG) 60,00 10 surowica
79 Przeciwciała przeciw receptorom TSH(TRAb) 70,00 14 surowica
80 TBG(globulina wiążąca tyroksynę) 55,00 10 surowica
Hormony płciowe
81 Prolaktyna 32,00 1 surowica
82 Testosteron 32,00 1 surowica
83 Testosteron wolny 50,00 14min surowica
84 LH 25,00 1 surowica
85 FSH 25,00 1 surowica
86 Estradiol E2 35,00 1 surowica
87 Progesteron 40,00 1 surowica
88 17-OH-Progesteron 50,00 14min surowica
89 Estriol wolny 40,00 14min surowica
90 HCG-beta 50,00 1 surowica
91 HCG całkowite 50,00 1 surowica
92 Test potrójny-(AFP,THCG,fE3) 130,00 21min surowica
93 SHBG(globulina wiążąca hormony płciowe) 40,00 4 surowica
94 DHEA-S 47,00 2 surowica
95 Androstendion 50,00 10 surowica
Pozostałe hormony i metabolity
96 Aldsteron 50,00 10 krew(EDTA)
97 ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 50,00 5 surowica
98 Kortyzol 35,00 1 surowica/mocz
99 Parathormon 50,00 1 surowica
100 Hormon wzrostu (GH) 50,00 1 surowica
Markery nowotworowe
101 PSA (specyficzny antygen prostaty) 45,00 1 surowica
102 FPSA(wolny) 45,00 1 surowica
103 AFP (a-fetoproteina) 40,00 1 surowica
104 Cyfra 21,1 50,00 1 surowica
105 beta-HCG 50,00 1 surowica
106 CA-125 (m.in.marker raka jajnika) 50,00 1 surowica
107 CA-72,4 50,00 1 surowica
108 CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 50,00 1 surowica
109 CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) 50,00 1 surowica
110 CEA (antygen karcinoembrionalny) 50,00 1 surowica
111 TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 50,00 7 surowica
Diagnostyka choroby wieńcowej
112 CPK(kinaza kreatynowa) 20.00 1 surowica
113 CK-MB 40.00 1 surowica
114 Troponina I 50,00 1 surowica
115 Propeptyd natriuretycznyTypuB(NT-proBNP) 110,00 4 surowica
Monitorowanie stężenia leków
116 Teofilina 40,00 5 surowica
117 Digoksyna 35,00 5 surowica
118 Karbamazepina 35,00 5 surowica
119 Kwas walproinowy 35,00 5 surowica
120 Fenytoina 35,00 5 surowica
Diagnostyka anemii
121 Ferrytyna 50,00 1 surowica
122 Transferyna 50,00 4 surowica
123 Witamina B12 50,00 4 surowica
124 Kwas foliowy 50,00 4 surowica
Diagnostyka cukrzycy
125 C-peptyd 50,00 1 surowica
126 Hemoglobina glikowana (HbA1C) 40.00 1 krew(EDTA)
127 Insulina 45,00 1 surowica
Diagnostyka chorób wątroby
128 Antygen Hbs (wzw B) 25,00 1 surowica
129 Przeciwciała anty-Hbs ilościowo (wzw B) 45,00 1 surowica
130 Przeciwciała anty-HCV (wzw C) 50,00 3 surowica
Diagnostyka infekcji
131 Toxoplazma IgG ilościowo 40,00 1 surowica
132 Toxoplazma IgM jakościowo 40,00 1 surowica
133 Różyczka IgG ilościowo 40,00 1 surowica
134 Różyczka IgM ilościowo 40,00 1 surowica
135 Helicobacter pylori IgG ilościowo 50,00 2 surowica
136 Helicobacter pylori IgA ilościowo 50,00 2 surowica
137 CMV (cytomegalia) IgG jakosciowo 45,00 7 surowica
138 CMV (cytomegalia) IgM półilościowo 42,00 8 surowica
139 Herpes 1/2 IgG jakościowo 60,00 14 surowica
140 Herpes 1/2 IgM jakościowo 60,00 14 surowica
141 HIV Ag 50,00 1 surowica
142 Mononukleoza-o.lateksowy 40,00 1 surowica
143 Borelioza IgG 70,00 7 surowica
144 Borelioza IgM 70,00 7 surowica
145 Świnka IgG 60,00 14 surowica
146 Świnka IgM 60,00 14 surowica
Osteoporoza
147 Osteokalcyna (marker tworzenia kosci) 45,00 10 surowica
148 Beta-CrossLaps 50,00 10 surowica
Immunoglobuliny
149 IgA 30,00 1 surowica
150 IgG 30,00 1 surowica
151 IgM 30,00 1 surowica
Składniki do pełniacza i inne enzymy
152 C1 inhibitor 130,00 21 surowica
153 Alfa1-antytrypsyna 100,00 21 surowica
154 C-3 (składnik do pełniacza) 70,00 21 surowica
155 C-4 (składnik do pełniacza) 70,00 21 surowica
Autoimmunologia
156 Przeciwciała ds.DNA IMF 120,00 do 28 surowica
157 Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe , cytoplazmatyczne ANA2 (dsDNA, ssDNA, RNP,Sm Sci-70, La,Ro, Jo-1 120,00 do 28 surowica
158 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1-test przesiewowy 60,00 do 14 surowica
159 Przeciwciała mitochondrialne M2,M4,M9 140,00 do 28 surowica
160 Przeciwciała przeciw cytoplazmie leukocyt.ANCA,pANCA,i cANCA 100,00 do 28 surowica
161 Przeciwciała przeciw endo mysium i retikulinowe IgAEmA 100,00 do 21 surowica
162 Przeciwciała przeciw endo mysium i retikulinowe IgGEmA 80,00 do 21 surowica
163 Przeciwciała przeciw endo mysium i retikulinowe i gliadynowe IgA 100,00 do 21 surowica
164 Przeciwciała przeciw endo mysium i retikulinowe i gliadynowe IgG 100,00 do 21 surowica
165 Przeciwciała pemfigus(Pf)IMF 100,00 do 21 surowica
166 Przeciwciała pemfigoid(PV)IMF 100,00 do 21 surowica
167 Przeciwciała antyGMB(Goodpasturae)IMF 120,00 do 21 surowica
168 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka IMF 90,00 do 21 surowica
169 Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym IMF 120,00 do 21 surowica
170 Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu 120,00 do 21 surowica
171 Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF 120,00 do 21 surowica
172 Przeciwciała przeciw plemnikom (ASA)-ilościowo 90,00 do 21 surowica
173 Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie(ACCP) 95.00 do 21 surowica
174 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Catle,a 120,00 do 21 surowica
175 Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 80,00 do 21 surowica
176 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG 80,00 do 21 surowica
177 Przeciwciała antykardiolipinowe IgM 80,00 do 21 surowica
178 Antykoagulant toczniowy (Testy krzepnięcia) 105,00 do 7 osocze cytrynianowe
Mikrobiologia
179 Mikrobiologiczne bad.dróg rodnych 50.00 do 7 wymaz
180 Mikrobiologiczne bad.moczu 30.00 do 7 mocz
181 Mikrobiologiczne bad.kału 40.00 do 7 kał
182 Mikrobiologiczne bad.kału w kier.(Salm,Shigella) 60.00 do 7 kał
183 Wymaz z gardła 45.00 do 7 wymaz
184 Wymaz z nosa 45.00 do 7 wymaz
185 Wymaz z migdałków 45.00 do 7 wymaz
186 Wymaz z ucha 45.00 do 7 wymaz
187 Wymaz z worka spojówkowego(+10,00 pobranie) 45.00 do 7 wymaz
188 Wymaz z języka 45.00 do 7 wymaz
189 Wymaz z rany 45.00 do 7 wymaz
190 Wymaz z cewki moczowej 45.00 do 7 wymaz
191 Wymaz z plwociny 45.00 do 7 wymaz
192 Mykologia (paznokieć) 50.00 do 21 zeskrobiny
193        
194 Kał na pasożyty(1x) 25.00 2 kał
195 Kał -resztki pokarmowe 20.00 2 kał
196 Kał na lamblie (met.Elisa) 50,00 4 kał
197 Kał na krew utajoną 20,00 2 kał
Badania alergologiczne
199 IgE całkowite 45,00 1  
Alergeny inhalacyjne
200 IgE sp.panel pokarmowy PolyCheck 160,00 do 7  
201 IgE sp.panel oddechowy PolyCheck 160,00 do 7  
202 IgE sp.panel mieszany PolyCheck 160,00 do 7  
203 IgE sp.W16 bylica 35,00 do 7  
204 IeE. sp.T3 brzoza 35,00 do 7  
205 IeE. sp.TP9 drzewa panel 35,00 do 7  
206 .IeE. sp.MP1 grzyby,pleśnie panel 35,00 do 7  
207 .IeE. sp.H3 kurz do mowy panel 35,00 do 7  
208 IeE. sp.WP3 chwasty panel 35,00 do 7  
209 IeE. sp E70 pierze 35,00 do 7  
210 IeE. sp D1roztocze pteronyssinus 35,00 do 7  
211 IeE. sp D2roztocze ferinae 35,00 do 7  
212 IeE. sp E1sierść kota 35,00 do 7  
213 IeE. sp E2 sierść psa 35,00 do 7  
214 IeE. sp trawy panel GP1-wczesne,GP4-pózne 35,00 do 7  
Alrgeny pokarmowe
215 F1-białko jaja kurzego 35,00 do 7  
216 F2-mleko krowie 35,00 do 7  
217 F4-pszenica 35,00 do 7  
218 F5-żyto 35,00 do 7  
219 F8-kukurydza 35,00 do 7  
220 F9-ryż 35,00 do 7  
221 F13-orzech ziemny 35,00 do 7  
222 F14-soja 35,00 do 7  
223 F17-orzech laskowy 35,00 do 7  
224 F256-orzech włoski 35,00 do 7  
225 F25-pomido r 35,00 do 7  
226 F26-wieprzowina 35,00 do 7  
227 F27-wołowina 35,00 do 7  
228 F31-marchew 35,00 do 7  
229 F33-pomarańcza 35,00 do 7  
230 F35-ziemniak 35,00 do 7  
231 F44-truskawka 35,00 do 7  
232 F49-jabłko 35,00 do 7  
233 F75-żółtko jaja 35,00 do 7  
234 F79-gluten(gliadyna) 35,00 do 7  
235 F83-mięso kurczaka 35,00 do 7  
236 F81 seler 35,00 do 7  
237 F88-baranina 35,00 do 7  
238 F92-banan 35,00 do 7  
239 F94-gruszka 35,00 do 7  
240 F93 kakao 35,00 do 7  
241 F105-czekolada 35,00 do 7  
242 F221 kawa 35,00 do 7  
243 F284-indyk 35,00 do 7  
Alergeny zwierzęce
244 IgE sp.I6-karaluch, prusak 35,00 do 7  
Pasożyty
245 IgE sp.P1-Askaris (glista ludzka) 35,00 do 7  
246 IgE sp.tasiemiec 35,00 do 7  
Owady
247 IgE sp.11-jad pszczoły 35,00 do 7  
248 IgE sp.I3-jad osy 35,00 do 7  
249 IgEsp.15 jad szerszenia 35,00 do 7  
250 IgE sp.171 jad komara 35,00 do 7  
Inne
251 IgE sp.K82-lateks 35,00 do 7