Podgórska Poradnia Lekarska

Cennik usług

Dla pacjentów korzystających z naszych usług cyklicznie przygotowaliśmy dodatkowe ceny uwgzlędniające rabaty: po 5 wizytach (*) oraz po 10 wizytach (**).

110

Wizyty lekarskie, zabiegi Cena  Cena z rabatem*  Cena z rabatem** 
Wizyta lekarska  100,00  95,00 90,00
Wizyta okulistyczna 110,00  105,00 100,00
Wizyta psychiatryczna 150,00  110,00 100,00 
Wizyta endokrynologiczna  110,00  105,00 100,00
Wizyta z blokadą(chirurg)  140,00  135,00 130,00
Iniekcja dostawowa, blokada(bez wizyty)   (cena stała)70,00
Badanie okresowe pracowników 65,00  60,00 55,00
Badanie audiometryczne słuchu   (cena stała)30,00
EKG spoczynkowe  (cena stała)25,00
EKG wysiłkowe(bieżnia)  (cena stała)90,00
Echo serca z kolorowym Dopplerem  (cena stała)100,00
HOLTER  (cena stała)100,00
Badania kandydatów na kierowców   (cena stała)80,00
Badanie histopatologiczne wycinka   (cena stała)60,00
   
USG 100,00 95,00 90,00
USG do wizyty lekarskiej 80,00 75,00 70,00
USG kolan, barku, mięśni jedno - 100,00; dwa - 160,00
USG Doppler płodu   100,00    
Monitorowanie owulacji 200,00    
TRI-TEST   cena USG+ 150,00 
Przepływy naczyniowe:   (ceny stałe)
1. tętnice szyjne(kręgowe, przedczaszkowe, do- i przed-mózgowe)  100,00    
2. tętnice nerkowe  100,00    
3, aorta brzuszna  100,00    
4. układ wrotny  100,00    
5. tętnice kończyn dolnych  150,00    
6. tętnice kończyn górnych  100,00    
7. żyły kończyn dolnych (zakrzepica)  100,00    
8. żyły kończyn dolnych (wydolność zastawek) jedna noga - 110,00; dwie - 160,00
9. żyły kończyn górnych  100,00    
10. inne badania Dopplerowskie  100,00    
11. 00,00    
12.   00,00    
Cytologia   (cena stała)  40,00
Biocenoza   (cena stała)  40,00
Elektrokoagulacja  250,00 240,00  230,00
Założenie wkładki 250,00  240,00  230,00
Biopsja cienkoigłowa 250,00  240,00 230,00
Usunięcie wkładki, szwów 70,00 65,00 60,00
Pomiar CTK  (cena stała) 3,00
Iniekcja domięśniowa    (cena stała)  15,00
Iniekcja dożylna    (cena stała)  30,00
Bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego    30,00    
Wszycie Esperalu    (cena stała)  250,00
Zabiegi chirurgiczne + założenie szwów - cena minimalna   250,00    
Zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne - cena minimalna   250,00    
Założenie gipsu zwykłego(dopłata do wizyty)   80,00-90,00    
Założenie opaski syntetycznej(dopłata do wizyty)    jednej - 100,00; dwóch - 200,00

* po pięciu wizytach

** po dziesięciu wizytach

Sprawdź cennik USG  Sprawdź cennik RTG  Sprawdź cennik badań analitycznych